تهران، شهریار، میدان بسیج،، بلوار شهید حسن مداحی، به سمت حصار زیرک

شماره تلفن : 02165264383

درباره رستوران پامچال اطلاعاتی به دست ما نرسیده